•  Д. Лодж 
  •  Ф. Рот
  •  М. Бредбери "Профессор Криминале"